وی افزود: همت و تلاش مستمر عوامل فنی، بهره برداری و مدیریتی موجب دریافت این گواهینامه گردیده و این شرکت  در تلاش است تا بتواند جایگاه خود را در صنعت آب و فاضلاب کشور افزایش دهد.

لازم به ذکر است اعتبار این گواهینامه ۴ سال است و تا سال ۱۴۰۴ دارای اعتبار است.