برخورد قاطع دکتر ایزدجو با مدیر سهل انگار در قضیه گیت بوستان

برخورد قاطع دکتر ایزدجو با مدیر سهل انگار در قضیه گیت بوستان

در پی سهل انگاری آشکار مدیرعامل ساب در عدم نظارت و کنترل حوزه مدیریتی خود که منجر به برگزاری جشن در روز تشییع سردار سلیمانی در گیت بوستان گردید دکتر فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان دستور برکناری شاهین کوه بزن مدیرعامل شرکت ساب را صادر کرد.