نقش ویژه نهاده های آموزشی در رفع سوء مدیریت در خوزستان

نقش ویژه نهاده های آموزشی در رفع سوء مدیریت در خوزستان

به عقیده من یکی از مهمترین معضلات استان خوزستان به خصوص کلانشهر اهواز در عدم توسعه یافتگی به مسئله سوء مدیریت برمیگردد، متاسفانه بعضا شاهد این هستیم مدیران ناتوان و غیرمسلط به امور با استفاده از لابی گری های غیرسالم بر مسند می نشینند و بعد از مدتی بدون عملکردی که در شان مردم استان باشد صندلی خود را به دیگری می سپارد.

آشنایی با مهندس مریم ( شدیده) جاسمی زرگانی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی کلانشهر اهواز

آشنایی با مهندس مریم ( شدیده) جاسمی زرگانی کاندید ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی کلانشهر اهواز

او با شعار من مادری برای شهر آمده ام پای به این عرصه گذاشته و می گوید، اهواز نیاز به مادر دارد که بتواند با مراقبت از فرزندش و حمایت از او شاهد رشد و موفقیت آن باشد و کمک کند فرزندش به بهترین ها برسد.

یک فعال اقتصادی خوزستانی گفت: باید نگاه ارکان مدیریتی استان و شهرداری اهواز به سرمایه گذار تغییر کند

یک فعال اقتصادی خوزستانی گفت: باید نگاه ارکان مدیریتی استان و شهرداری اهواز به سرمایه گذار تغییر کند

علی طاهری گفت: باید نگاه ارکان مدیریتی استان و شهرداری اهواز به سرمایه گذار تغییر کند چرا که سرمایه گذار با فداکاری و شجاعت، همه سرمایه مادی خود را برای ایجاد کار و رونق اقتصادی و ارزش آفرینی در شهر هزینه می کند و از این رو شایسته تکریم است.؛
راهبردی بنیادین در تحقق چشم انداز صنعت فولاد

راهبردی بنیادین در تحقق چشم انداز صنعت فولاد

جمهوری اسلامی ایران دارای منابع غنی انرژی و انواع کانی‌های فلزی - غیرفلزی است، اما براساس اصول توسعه پایدار استفاده از آنها در صنایع منبع‌محور باید همراه با صیانت از این منابع بوده که بخش زیادی از این مهم در گرو بهبود بهره‌وری است.؛