تحریم‌ها اثرگذار نیست، نگاه برخی مسئولان داخلی به صنعت فولاد تهدیدآمیز است

تحریم‌ها اثرگذار نیست، نگاه برخی مسئولان داخلی به صنعت فولاد تهدیدآمیز است

آنچه بیش از تحریم‌ها برای صنعت فولاد تهدیدآمیز است، نوع نگاهی است که متولیان امر به صنایع سودآور همچون فولاد و پتروشیمی دارند. اینکه امروز فضایی بوجود آمده است تا صنایع را عامل بدبختی، تورم و افزایش نرخ ارز نشان دهد، در واقع همسویی با دشمنی است که از سودآوری و توسعه اقتصادی کشورمان رنج برده است.

بازدید مسئولین تعاون روستایی از ظرفیت ها و پتانسیل های شوشتر

بازدید مسئولین تعاون روستایی از ظرفیت ها و پتانسیل های شوشتر

مهندس حسینی مدیر کل دفتر خدمات فنی و توسعه تعاونی ها و مهندس شهبازی رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سفر به استان خوزستان از ظرفیت ها، پتانسیل ها و روند خرید کلزا شهرستان شوشتر بازدید به عمل آوردند.

یکه‌تازی شرکت فولاد خوزستان در رهبری بازار شمش و اسلب ایران در سال ۱۴۰۲

یکه‌تازی شرکت فولاد خوزستان در رهبری بازار شمش و اسلب ایران در سال ۱۴۰۲

شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۲، بزرگ‌ترین تامین‌کننده نیاز بازار داخلی به شمش فولادی و اسلب بوده است و با فاصله قابل توجه نسبت به رقبا، ۱۹ درصد بازار شمش ایران و ۳۵ درصد بازار اسلب ایران را به خود اختصاص داده است.