حضور فعال مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان در المپیاد ورزشی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه / کسب نایب قهرمانی مرکز کارشناسان دادگستری خوزستان در بخش تیمی یک رشته ورزشی + عکس