آغاز فراخوان‌ احداث بازارچه محلی در اهواز

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری اهواز از آغاز سلسله فراخوان های سازمان ساماندهی مشاغل شهری برای جلب مشارکت ها و سرمایه گذاری های بخش خصوصی به منظور احداث بازارچه های روز شهرداری اهواز خبر داد.