تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان خوزستان در اولویت کاری وزارت نیرو است/ تسریع در اجرای طرح آبرسانی غدیر با فعالیت در ۳ جبهه کاری

تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان خوزستان در اولویت کاری وزارت نیرو است/ تسریع در اجرای طرح آبرسانی غدیر با فعالیت در ۳ جبهه کاری

وزیر نیرو گفت: تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان خوزستان در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد؛ به گونه‌ای که اولین جلسات بررسی نحوه تامین آب پایدار استان با حضور کارکنان و مدیران وزارت نیرو به استان خوزستان اختصاص پیدا کرد.؛
نشست مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور و رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان

نشست مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور و رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در نشست با رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان بر مسائلی از قبیل بهره وری از زمان و استفاده از مکان و شرایط مساعد جهت برگزاری جلسات آموزشی تاکید کرد.؛
مردم با مصرف بهینه آب به ما کمک کنند

مردم با مصرف بهینه آب به ما کمک کنند

فرهاد ایزدجو مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان در نشست با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان عنوان کرد: طبق آمار و ارقام به دست آمده از نظر خشکسالی در شصت سال گذشته ما چهارمین دوره خشکسالی شدید را پشت سر می‌گذرانیم.؛
سیستم حفاظت و کنترل تابلوهای راه انداز فشار ضعیف بروزرسانی شد

سیستم حفاظت و کنترل تابلوهای راه انداز فشار ضعیف بروزرسانی شد

معاون شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان از انجام بازسازی و بروز رسانی سیستم حفاظت و کنترل تابلوهای راه انداز فشار ضعیف ایستگاه پمپاژ طرح کوثر و اورهال سه دستگاه الکترو پمپ مستغرق 200 کیلو وات flyget خبر داد.؛