پیشرفت طرح‌های بزرگ محیط‌زیستی و بازگشت به تولید حداكثری، به همت كاركنان فداكار عملیاتی تحقق ‏می‌یابد‎ ‎

پیشرفت طرح‌های بزرگ محیط‌زیستی و بازگشت به تولید حداكثری، به همت كاركنان فداكار عملیاتی تحقق ‏می‌یابد‎ ‎

مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان واحدهای عملیاتی صنعت نفت در  گرمای بی‌سابقه جنوب و شرایط دشوار کرونا عنوان کرد: طرح‌های محیط‌زیستی و بازگشت به تولید حداکثری، به همت کارکنان فداکار مناطق نفتخیز جنوب تحقق می‌یابند.

نشست مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور و رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان

نشست مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور و رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان

مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در نشست با رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان بر مسائلی از قبیل بهره وری از زمان و استفاده از مکان و شرایط مساعد جهت برگزاری جلسات آموزشی تاکید کرد.؛