۱۱:۳۴:۱۴ - چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
اطلاعات یارانه بگیران معیشتی هر ۶ ماه بروزرسانی می شود
امکان به روز رسانی اطلاعات مطابق قانون هر ۶ ماه یکبار است.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی با اشاره به اینکه حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به لیست دریافت یارانه معیشت بنزین افزوده می شوند گفت: امکان به روز رسانی اطلاعات مطابق قانون هر ۶ ماه یکبار است.
حسین میرزایی در گفتگو با تسنیم، بااشاره به اینکه امشب حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افرادی که نسبت به یارانه معیشتی بنزین اعتراض داشتند به لیست دریافت کنندگان یارانه معیشتی بنزین اضافه می شوند گفت: تعدادی از افرادی که اعتراض کرده بودند ، پس از بررسی مشمول بسته حمایت معیشتی شدند. عده ای دیگر هم درخواست بررسی مجدد داده و شرایطی را پذیرفته اند. در مجموع کسانی که به لیست قبلی افزوده شده اند حدود ۷۵۷ هزار و ۳۲۳ خانوار هستند که تعداد آنها به طور دقیق ۲میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۴۷ نفر است.

وی درباره آن دسته افرادی که یارانه نقدی خود را از خانوار خود تفکیک کرده اند اما همچنان در لیست ساختار خانوار والدین هستند گفت: مطابق قانون و مصوبه هیئ ت وزیران ما مکلف به بررسی ۶ماه یکبار اطلاعات هستیم. ما اطلاعات ساختار خانوار را در حال حاضردریافت می کنیم،اما نمی توانیم هرماه پایش را انجام دهیم، قانون ما را مکلف کرده است که این اطلاعات ۶ماه یکبار بررسی و هر خانواری که مشمول بود از آن تاریخ وارد لیست شود.

میرزایی گفت: بنابراین آخرین اطلاعات ساختار خانواری که گرفته ایم مربوط به آبان ماه است. از آبان ماه به بعد وارد مرحله پایش در خرداد ماه می شویم. بین خرداد و آذرماه هر سال اطلاعات به روز می شود، اما فقط در مقطع خرداد و دی ماه اطلاعات به روز رسانی می شود.اما همواره ارتباط سیستمی بین وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برخط است.

منبع:
یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب