بر اساس این گزارش، ارزیابی این جشنواره ملی در هشت محور شامل “آب و محیط زیست”، “آب و کشاورزی”، “آب و فرهنگ”، “سازگاری با کم آبی”، “بازچرخانی آب” و “کرونا، بهداشت و مصرف آب” صورت گرفته است.

این گزارش می‌افزاید، وزارت نیرو این جشنواره را در راستای سند همکاری امضا شده میان این وزارتخانه با یونیسف که اواخر خرداد سال ۱۳۹۹ به امضای طرفین رسید، به مرحله اجرا رسانده است.

در آیین پایانی این جشنواره که روز دوشنبه با حضور “قاسم تقی‌زاده‌خامسی” معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و “مندیپ اوبرایان” رئیس دفتر یونیسف در ایران برگزار شد، برترین‌ها در موضوعات مختلف معرفی و تقدیر شدند.

اثر نقاشی “نیکا طیبی”،کودک خوزستانی نیز در این مسابقه از سوی هیت داوران در بخش آب و محیط زیست در جایگاه سوم قرار گرفت.

در این مراسم و بصورت ویدئو کنفرانس،”نیکا طیبی” مورد تقدیر معاون وزیر نیرو قرار گرفت و از سوی معاون سازمان آب و برق خوزستان نیز جایزه خود را دریافت کرد.