مشاوره قبل از ازدواج رایگان از سوی مراکز بهداشت انجام می گیرد که زوجین با شناخت بیشتر و بهتری بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز نمایند. پس از اهمیت این کلاس ها غافل نشوید و هر طور که شده قبل از ازدواج به همراه همسر خود در این کلاسها شرکت کنید.
اگر در این کلاس ها شرکت کنید،مهارت زندگی
کنترل خشم ،پسند افزایشی،اعتماد،کدورت زدایی،حفظ رابطه،گذشت،انتظارات معقول،
حل مساله و……آموزش می‌بینید وکمتر دچار مشکل وتنش خواهید شد .
امروزه یکی از اساسی ترین دلایل طلاق خیانت می باشد که در مشاوره پیش از ازدواج به شما آموزش داده میشود که علل خیانت زوجین به یکدیگر چیست؟. مسئله ای که چندان غریبه هم نیست و ما در زندگی روزمره افراد زیادی را میتوانیم مشاهده کنیم که به این مسئله گرفتار هستند.
دلیل خیانت ها عدم ارضای برخی نیاز های زوجین از سوی یکدیگر است که در کلاس های مشاوره قبل از ازدواج این مسائل مورد بررسی قرار می گیرند و زوجین در رابطه با داشتن یک زندگی مشترک عاشقانه و جدا از هرگونه خیانت، هدایت و راهنمایی خواهند شد.
علل خیانت …
بی اعتمادی نسبت به‌ شریک زندگی و گاهی حتی ممکن است مبنی بر اینکه یکی اززوجین حسادت طرف مقابل را برانگیزد اقدام به انجام این کار نماید که در این کلاس ها با بررسی ابعاد شخصیتی هر فرد، سعی می شود درست ترین مشاوره به آنها صورت بپذیرد .
نجمه چراغ زاده
دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی