مطالب ویژه

پیام تسلیت رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان به مدیرعامل و پرسنل آب و برق استان
در پی حادثه مرگبار برای خودروی حامل کارکنان سازمان آب و برق خوزستان

پیام تسلیت رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان به مدیرعامل و پرسنل آب و برق استان

در پی صانحه مرگبار برای خودروی حامل کارکنان سازمان آب و برق خوزستان، مسعود اسدی رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان پیام تسلیت صادر کرد.