مطالب ویژه

وضعیت آبی در بسیاری از شهرستانها خصوصا جنوب کرخه بحرانی است / برگزاری جلسه اضطراری شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی در روز ۳ شنبه / مردم خوزستان در کنار کشاورزان باشند / دیگر هیچ اعتمادی به سازمان آب و برق نداریم / احتمال قطع کامل همکاری ها با دولت
کشاورزان آرامش خود را حفظ کنند / این بخشنامه دهها هزار کشاورز خوزستانی را نابود می کند / در حال پیگیری مشکل شلتوک کاران هستیم
معاون اجرایی نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به انتشار دستورالعمل مدیرکل راهداری مبنی بر ممنوعیت خروج شلتوک از استان:

کشاورزان آرامش خود را حفظ کنند / این بخشنامه دهها هزار کشاورز خوزستانی را نابود می کند / در حال پیگیری مشکل شلتوک کاران هستیم

در حال پیگیری مشکل شلتوک کاران هستیم.

کشاورزان خوزستان برای گسترده ترین کشت کلزا در تاریخ کشاورزی آماده می شوند / جهاد کشاورزی، نهاده مورد نیاز کلزاکاران را تامین کند
سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی خوزستان با اشاره به انتشار خبر افزایش قیمت کلزا:

کشاورزان خوزستان برای گسترده ترین کشت کلزا در تاریخ کشاورزی آماده می شوند / جهاد کشاورزی، نهاده مورد نیاز کلزاکاران را تامین کند

کشاورزان استان با انتشار خبر افزایش قیمت کلزا، خود را برای گسترده ترین کشت کلزا در تاریخ کشاورزی ایران آماده می کنند.