۹:۲۲:۵۴ - دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
در دیدار رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با رییس پژوهشگاه فضایی ایران مطرح شد:
تاکید فوری بر پرداخت خسارت کشاورزان سیل زده خوزستان
دیدار دکتر اسدی رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با دکتر صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران با محوریت پیگیری پرداخت خسارت کشاورزان سیل زده انجام شد.

دیدار دکتر اسدی رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با دکتر صمیمی رییس پژوهشگاه فضایی ایران با محوریت پیگیری پرداخت خسارت کشاورزان سیل زده انجام شد.

اسدی در این دیدار تاکید کرد: فصل کشت فرا رسیده و کشاورزان هیچ پولی برای خرید گندم و کود شیمیایی ندارند و قیمت نهاده ها هم سر به فلک کشیده است.

دکتر صمیمی رییس پروهشگاه فضایی به معاونین مربوطه در جلسه دستور داد با کار شبانه روزی در حداقل زمان نتایج قطعی جهت پرداخت خسارات به استان اعلام گردد.

 

منبع:
یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب