۱۶:۲۴:۲۵ - چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸
بازرسی کارشناسان غذا و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از بیمارستان طالقانی اهواز و مراکز تولید و پخش استان خوزستان + گزارش تصویری
کارشناسان غذا و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نیمه نخست تعطیلات نوروز ۹۸ از بیمارستان طالقانی اهواز و مراکز تولید و پخش استان خوزستان بازدید و این مراکز را مورد بازرسی قرار دادند.

کارشناسان غذا و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نیمه نخست تعطیلات نوروز ۹۸ از بیمارستان طالقانی اهواز و مراکز تولید و پخش استان خوزستان بازدید و این مراکز را مورد بازرسی قرار دادند.

منبع:
یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب