پل سفید:
در سوگ احساسات فرد بیشتر از هر چیز دیگری تغییر می‌کند. فردی که عزیز خود را از دست داده، غم بزرگی را متحمل می‌شود این غم ممکن است با نشانه هایی مانند گریه کردن ،آسیب رساندن به خود،ناله کردن،همراه باشد یا در برخی مواقع فقط احساس سنگینی در درون و روان وحتی سکوت مطلق فرد همراه باشد ما به افراد توصیه می‌کنیم که حتما گریه کنند. زیرا که اشک بسیار کمک‌کننده است تا فرد آن تعادل شیمیایی که به‌خاطر این استرس بزرگ از مدار خود خارج کرده است را دوباره برگرداند.
خشم یکی از گیج‌کننده‌ترین احساسات فرد است و باید در این مواقع به فردی که این‌احساس را تجربه می‌کند، کمک کنیم تاخشم خود را به رسمیت بشناسد، زیرا این حس ناشی از خشم نسبت به فرد فوت شده، خود یا اطرافیان میباشد. لازم است در مورد آن صحبت شود تا فرد متوجه حمل این احساس در خود شود. وجود خشم در فرد به این دلیل است که جای خالی عزیزش را متوجه شده و این امر کاملا طبیعی است. البته این حس نباید طولانی شود زیرا فرد دچار آسیب‌های بسیار بسیار جدی می‌شود.
فردی که عزیزی را از دست می دهد احساس ترس می‌کند این حس بیشتر برای افرادی ایجاد می‌شود که فرد فوت شده تکیه‌گاه برای او بوده فرد مدام این ترس را دارد که بعد از فوت چگونه می‌تواند زندگی را اداره کند .
اطرافیان ونزدیکان می‌توانند دراین امر یاری کننده باشند
اجازه ندهید که ترس از گفتن حرفی غلط یا انجام کار اشتباه مانع رفتن شما به کنار فرد سوگوار شود.

به دوست عزیز غمگین خود بگویید که شما در کنار او هستید تا به حرف‌های او گوش دهید.

بدانید که همه افراد به طور متفاوت و به مدت زمان‌های مختلف ناراحت و غمگین می‌شوند.

دستان اورا لمس کنید .اورا بغل کنید .با او همدلی کنید

نگرانی خود را ابراز کنید

شنونده خوبی باشید .اجازه دهید درباره عزیز فوت شده صحبت کند
جملاتی که باید از گفتن آنها بپرهیز کنید..

او اکنون در مکان بهتری است

این اتفاق باید می افتاد ..یا افتاد وگذشت وقت آن رسیده که به زندگیت ادامه دهی

آروم باش میگذره .بعد از گذشت زمان فراموش خواهی کرد

لطفا در همدلی دقت کافی داشته باشید

نجمه چراغ زاده
روانشناس بالینی
استاد دانشگاه
Na.cheraghzadeh

نویسنده : نجمه چراغ زاده