مطالب ویژه

کشاورزان خوزستان برای گسترده ترین کشت کلزا در تاریخ کشاورزی آماده می شوند / جهاد کشاورزی، نهاده مورد نیاز کلزاکاران را تامین کند
سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی خوزستان با اشاره به انتشار خبر افزایش قیمت کلزا:

کشاورزان خوزستان برای گسترده ترین کشت کلزا در تاریخ کشاورزی آماده می شوند / جهاد کشاورزی، نهاده مورد نیاز کلزاکاران را تامین کند

کشاورزان استان با انتشار خبر افزایش قیمت کلزا، خود را برای گسترده ترین کشت کلزا در تاریخ کشاورزی ایران آماده می کنند.