صندوق بیمه محصولات کشاورزی حامی کشاورزان خوزستان نیست / سطح بیمه محصولات کشاورزی در خوزستان کاهشی است / صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دغدغه کشاورزان توجه کند
انتقاد تند موسوی رییس نظام صنفی کشاورزی خوزستان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی حامی کشاورزان خوزستان نیست / سطح بیمه محصولات کشاورزی در خوزستان کاهشی است / صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دغدغه کشاورزان توجه کند

صندوق بیمه محصولات کشاورزی حامی کشاورزان خوزستان نیست

حماسه ۹ دی نماد قدرت انقلاب اسلامی است / ۹ دی نمایش باشکوهی از ولایت‌پذیری مردم بود / حضور باشکوه مردم در حماسه ۹ دی نتیجه مکتب شهید حاج قاسم است
مهدی دلامی مدیر سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خوزستان:

حماسه ۹ دی نماد قدرت انقلاب اسلامی است / ۹ دی نمایش باشکوهی از ولایت‌پذیری مردم بود / حضور باشکوه مردم در حماسه ۹ دی نتیجه مکتب شهید حاج قاسم است

حماسه ۹ دی نماد قدرت انقلاب اسلامی است

مطالب ویژه

صندوق بیمه محصولات کشاورزی حامی کشاورزان خوزستان نیست / سطح بیمه محصولات کشاورزی در خوزستان کاهشی است / صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دغدغه کشاورزان توجه کند
انتقاد تند موسوی رییس نظام صنفی کشاورزی خوزستان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی

صندوق بیمه محصولات کشاورزی حامی کشاورزان خوزستان نیست / سطح بیمه محصولات کشاورزی در خوزستان کاهشی است / صندوق بیمه محصولات کشاورزی به دغدغه کشاورزان توجه کند

صندوق بیمه محصولات کشاورزی حامی کشاورزان خوزستان نیست
حماسه ۹ دی نماد قدرت انقلاب اسلامی است / ۹ دی نمایش باشکوهی از ولایت‌پذیری مردم بود / حضور باشکوه مردم در حماسه ۹ دی نتیجه مکتب شهید حاج قاسم است
مهدی دلامی مدیر سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خوزستان:

حماسه ۹ دی نماد قدرت انقلاب اسلامی است / ۹ دی نمایش باشکوهی از ولایت‌پذیری مردم بود / حضور باشکوه مردم در حماسه ۹ دی نتیجه مکتب شهید حاج قاسم است

حماسه ۹ دی نماد قدرت انقلاب اسلامی است
اعتبار بیش از یك هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح های در حال بررسی شركت های دانش بنیان
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

اعتبار بیش از یك هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح های در حال بررسی شركت های دانش بنیان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: در خصوص قراردادهای تولید بار اول، با شرکت های دانش بنیان پنج فقره قرارداد منعقد، ۲۵ پیشنهاد تحت بررسی و مذاکره با شرکت های دانش بنیان داشته ایم که اعتبار مورد نیاز برای طرح های در حال بررسی بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.