مطالب ویژه

وضعیت آبی در بسیاری از شهرستانها خصوصا جنوب کرخه بحرانی است / برگزاری جلسه اضطراری شورای هماهنگی تشکلهای کشاورزی در روز ۳ شنبه / مردم خوزستان در کنار کشاورزان باشند / دیگر هیچ اعتمادی به سازمان آب و برق نداریم / احتمال قطع کامل همکاری ها با دولت
کشاورزان آرامش خود را حفظ کنند / این بخشنامه دهها هزار کشاورز خوزستانی را نابود می کند / در حال پیگیری مشکل شلتوک کاران هستیم
معاون اجرایی نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به انتشار دستورالعمل مدیرکل راهداری مبنی بر ممنوعیت خروج شلتوک از استان:

کشاورزان آرامش خود را حفظ کنند / این بخشنامه دهها هزار کشاورز خوزستانی را نابود می کند / در حال پیگیری مشکل شلتوک کاران هستیم

در حال پیگیری مشکل شلتوک کاران هستیم.